Miljöpolicy

Ögonpraktiken i Trollhättan startade sin verksamhet hösten 2009. Vi behandlar div. ögonsjukdomar såsom gråstarr, grönstarr, åldersrelaterade sjukdomar i gula fläcken, diabetes retionopati, torra ögon, synnedsättning samt utför olika kirurgiska ingrepp och laser behandlingar.

Vi jobbar för en hållbar framtid. Verksamhetens natur kräver hög renhet och sterilitet som i sin tur skapar miljöavfall.Vi följer gällande miljölagar och miljökrav.

Vi minskar vår miljöpåverkan och förorening genom

• miljöanpassade inköp

• ökad återvinning

• verka för fullständigt papperslös journalsystem

• ständigt förbättra direkta och indirekta miljöpåverkan.