IOL AMD

Som första klinik i Landet har vi opererat patienter med åldersförändringar i gula fläcken. Denna metod är revolutionerande synförbättrande åtgärd för dessa patienter.

Operationen är som en vanlig gråstarr operation och tar ca 15 min att utföra. För ytterliggare information vg se filmen nedan: