Nyttiga länkar

Länstyrelsen, körkort
www.lansstyrelsen.se/lst/sv/amnen/Korkort

Sveriges ögonläkarförening
www.swedeye.org

S:T Eriks Ögonsjukhus
www.sankterik.se

Synskadade riksförbundet
www.srfriks.org

Svenska grönstarr förbundet
www.glaukomforbundet.org.se